APS

Wat is APS therapie?
aps
APS therapie is een bijzondere vorm van elektrotherapie en kan,
net als de zenuwcellen, een natuurlijk actiepotentiaal opwekken.
Vandaar ook de naam Actie Potentiaal Simulatie (APS).
Een actiepotentiaal is het signaal dat zorgt voor de communicatie tussen het lichaam
en de hersenen.
Dit signaal komt voort uit de hersenstam en is essentieel voor bijna alle processen
die in het lichaam plaatsvinden.

Natuurkundig gezien volgt stroom altijd de weg van de minste weerstand.
Doordat de weerstand van getrauma- tiseerd weefsel groter is dan van gezond weefsel verloopt de geleiding van het actiepotentiaal door zenuwbanen in beschadigd weefsel niet optimaal.
Als gevolg hiervan is de interactie tussen de cellen in getraumatiseerd weefsel minder
dan in gezond weefsel.
Het afnemen van actiepotentialen in het beschadigde gebied,
vermindert het helend vermogen van de cellen.
Door het bevorderen van actiepotentialen met APS therapie krijgt het beschadigde gebied
de kans om zich te herstellen.
De weerstand van het gebied vermindert en het evenwicht van het weefsel kan hersteld worden,
de doorbloeding verbetert, eventuele zwelling vermindert, de pijn neemt af en spieren ontspannen.

APS therapie kan hierdoor gezien worden als hulp bij het tot stand brengen en onderhouden van het genezingsproces door het vrijmaken van chemische en elektrische reacties.
Het actiepotentiaal wordt zo goed nagebootst door APS therapie dat het lichaam reageert met het vrijkomen van pijnstillende en ontstekingsremmende stoffen en een forse verhoging van de productie Adenosine Tri-Phosfaat (ATP) = levensenergie.

ATP is een essentiële factor in het genezingsproces. Grote hoeveelheden ATP, de belangrijkste bron van energie van de cel, zijn nodig om primaire functies van de lichaamscel mogelijk te maken.
Hierdoor verbetert de doorbloeding en wordt het herstel van weefsels bevorderd.
Bij veel chronische ziekten en in beschadigde weefsels blijkt er een tekort aan ATP in en rond de lichaamscellen te zijn.
Wat zijn Actiepotentialen?
Een actiepotentiaal is dus een elektrische ontlading van de lichaamscel.
Deze ontladingsreactie zet zich voort langs de zenuw. In gezond weefsel verloopt dit proces zonder problemen.
De cel is omgeven door een membraan, de celwand.
Dat is de schil die bepaalt wat er de cel in en uit gaat. De celmembraan heeft een bepaalde spanning; in een gezonde situatie is dat ongeveer 70mVolt.
De belangrijkste stoffen die dit potentiaal verschil mogelijk maken zijn Natrium en Kalium.
Tijdens het actiepotentiaal is het celmembraan tijdelijk beter doorlaatbaar voor bepaalde stoffen.
Deze prikkeloverdracht vindt ook plaats van zenuwcel naar spiercel om bewegingen tot stand te brengen en bij het vrijmaken van belangrijke stoffen zoals bèta-endorfine en leuko-enkefaline.
De stroomsterkte van een actiepotentiaal is heel laag (micro-ampères).
Ook uit het APS apparaat komen micro-ampères, bovendien produceert het APS apparaat dezelfde prikkels als het lichaam.
Daardoor herkent het lichaam deze prikkel en kan erop reageren.
Het lichaam gebruikt de Actie Potentiaal Simulatie (APS) prikkel om zijn eigen energieproductie te verhogen en pijnstillende stoffen vrij te maken.

Door onderzoek aangetoonde effecten van APS therapie:

verhoging van de ATP productie met 500% tot wel 800%
verlichting van pijn
remming van ontstekingen
bevordering van de energie
verbetering van de kwaliteit van het slapen
toename van de beweeglijkheid
toegenomen plaatselijke bloedcirculatie
verbetering van de communicatie tussen cellen
herstel na zware inspanning of sportprestatie
versnelde wondgenezing en herstel van botten
beheersing van de emotionele aspecten van pijn
versterking van het immuunsysteem
vermindering van zwellingen en ontstekingen
de mobiliteit wordt vergroot
vermindering van angst en depressies
weefselbeschadigingen worden beperkt
verbetering van de doorstroming van de lymfevaten

Bij welke klachten kan APS helpen?

De volgende klachten kunnen met APS therapie goed worden behandeld met een grote kans op vermindering van de klachten en/of verdwijnen van de pijn:

Artrose (gewrichtspijnen en verstijvingen)
(sport-) Blessures, botbreuken
Carpaal-tunnelsyndroom
Depressies
Diabetes
Maag- en darmklachten (o.a. spastisch darm)
Migraine en (spannings-) hoofdpijn
ME (chronische vermoeidheidsklachten)
MS (Multiple Sclerose)
Ontstekingen
Pijn in het bewegingsapparaat, (lage) rugpijnen
Posttraumatische dystrofie
Reumatische aandoeningen; Reumatoïde Artritis, Osteo Artritis, Ziekte van Bechterev, Fibromyalgie, Spondilytis
RSI (tenniselleboog of muisarm)
Slaapstoornissen
Whiplash

Contra-indicaties
Condities waarbij APS therapie alleen onder medisch toezicht of na overleg met behandelend arts mag worden toegepast:

1. Zwangerschap
2. Kinderen jonger dan 12 jaar
3. Personen met ondergewicht
4. Personen met een pacemaker
5. Binnen 3 maanden na hart- of herseninfarct of trombose
6. Personen die Bètablokkers of bloedverdunners gebruiken