Wie ben ik

friso

Mijn naam is Friso Bergsma

Naast mijn deeltijd baan bij het Neuro Therapie Centrum (NCH) te Hilversum werk ik ook als zelfstandig Neurofeedback-trainerAPS-therapeut en onafhankelijk adviseur bij kanker (Krebsberater), geef ik trainingen, behandelingen of informatie en individuele adviezen over alternatieve en/of reguliere therapieën.

Zo probeer ik jouw weg naar weer gezond worden te begeleiden, want er is er maar één die je weer beter kan maken: jezelf.

Mijn achtergrond ligt in de biologische landbouw en voeding. Ik heb een zevental jaren in de biologische tuinbouw gewerkt (waarvan 4 samen met mijn vrouw als zelfstandig ondernemer) en daarna hebben we jaren een rijdende natuurvoedingswinkel gehad. Door dit werk heb ik duidelijk in beeld gekregen welke belangrijke plaats de voeding in een integraal perspectief heeft. Geïsoleerd lijken oplossingen soms erg voor de hand te liggen, maar vanuit een integraal standpunt bezien kan het heel anders zijn. Het is steeds van belang om het geheel te trachten te overzien; natuurlijk geldt dit niet alleen voor voeding, maar voor heel het leven.

Vanuit de gedachte dat de ziekte/aandoening de manifestatie is van een verstoring op een van de gebieden waarop ons leven zich afspeelt (het lichamelijke, het ziele en het ‘Ik’-gebied) probeer ik vanuit verschillende hoeken en technieken helderheid te geven op de achtergrond van het ziek zijn, en tegelijkertijd de krachten die het herstel mogelijk maken te mobiliseren. Ik maak daarbij naast coaching gebruik van o.a. de Neurotherapie, en de APS. Aan al deze methoden ligt de grondslag dat het eigen herstelvermogen van de persoon gemobiliseerd wordt omdat er maar één is die je beter kan maken: dat ben jezelf. De therapeut kan helpen, ondersteunen en bewust maken waar er obstakels zijn maar de waarlijke genezing moet van de individuele mens zelf komen.

Mijn interesse voor gezondheid en in bijzonder het thema kanker bestaat al sinds eind jaren ‘70. Sedert die tijd heb ik interesse gehad voor wat gezondheid nu werkelijk is en het intrigeerde me voortdurend wat de diepere oorzaak van ziekte zou zijn. Ik ben daar altijd naar blijven zoeken.
De kennis die ik kreeg tijdens de diverse opleidingen, de ervaring uit mijn eerdere werk en interesses, gevoegd bij de  integrale zienswijze op gezondheid,  en in het bijzonder op kanker, van Lothar Hirneise zet ik in voor begeleiding van mensen op weg naar gezondheid. Deze weg kan gaan via de neurotherapie of de APS-therapie en eventueel aanvullend geef ik specifiek  voorlichting aan mensen die te maken hebben met kanker vanuit de beginselen van het 3E-programma van Lothar Hirneise.