Neurofeedback

Neurofeedback is een manier om de hersenen te trainen.foto_van_bliksem2

Ons brein maakt voortdurend golven van elektriciteit, hersengolven. De frequenties van die golven en de plaats waar ze plaats vinden bepalen je bewustzijn, je emotionele toestand en de kwaliteit van je denkprocessen. Neurofeedback training zorgt voor meer balans in je hersenen en je zenuwstelsel.

hersens

Wat is neurofeedback?

Bij neurofeedback nemen we eerst een (mini)qEEG af om de hersengolven op verschillende plaatsen te meten. Op basis daarvan stellen we een trainingsplan op. Vaak hebben je hersenen patronen ontwikkeld die hun functioneren gedeeltelijk belemmeren of onnodig gecompliceerd maken.
Door neurofeedback kunnen je hersenen – indien die niet optimaal functioneren – leren om die frequenties daar te genereren waar ze effectiever werken.

Enkele voorbeelden.

Het voorste deel van het brein heeft als taak te sturen en aan te zetten tot actie. De frequenties die daarbij horen zijn de snelle frequenties. Als je aan de voorkant veel trage hersengolven hebt creëert dat een soort mist, waardoor het uitvoeren van taken en het activeren heel veel extra energie kost. Dat maakt een mens dan ook fysiek moe.
Bij bijvoorbeeld ADD en ADHD maak je vooral veel trage golven. Die zijn bij het uitvoeren van de dagelijkse taken niet erg behulpzaam. Bij de ADD’er werken ze in de hand dat die wegdroomt. Bij de ADHD’er werkt het anders, n.l. die wordt juist erg druk omdat hij daardoor nog een beetje “bij de les kan blijven”. In beide gevallen is het dus zaak het brein te stabiliseren en de trage frequenties te remmen.
Bij autisme of PDD-NOS is er vaak geen goede interactie tussen de twee hersenhelften, veelal is de linker (analitische) kant overactief en doet rechts (gevoel) niet voldoende mee. Hierbij heeft het dus zin om te gaan proberen de linkerkant wat op te peppen zodat er meer balans komt.
De verschillende vormen van slaapstoornissen en allerlei stress gerelateerde klachten blijken uitstekend op neurofeedback te reageren. Zowel bij problemen met in slaap komen, licht en onrustig slapen en vaak wakker worden werkt neurofeedback  zo goed, dat slaapmiddelen zeer sterk verminderd kunnen worden, dan wel geheel niet meer ingenomen hoeven te worden.

bild0307

De training
Bij de training krijgt het brein feedback over zijn eigen activiteiten en reageert daarop.De apparatuur wordt zo ingesteld dat gewenste frequenties worden aangemoedigd en ongewenste activiteit wordt ontmoedigd. Dit gaat bijna ongemerkt. Tijdens de training kijk je meestal naar een filmfragment dat je hebt uitgekozen. Als jouw hersenen de gewenste frequentie produceren blijkt dat meteen: je ziet het beeld volledig. Bij ongewenste activiteit verkleint het venster doordat er een rand overheen komt. Zonder dat je bewust iets hoeft te doen, pikken je hersenen dit signaal op en gaan meer van de gewenste frequenties produceren. Het resultaat is meteen zichtbaar; het beeld wordt weer groter. Na een serie van trainingen hebben de hersenen het gewenste gedrag geleerd, en hebben ze in principe geen training meer nodig.

Het effect

Neurofeedback is effectief gebleken bij een veelheid aan klachten, zoals: leerproblemen, depressie, angsten, ADD /ADHD en andere aandachtsproblemen, autisme, en slaapproblemen. Het helpt bij klachten van het zenuwstelsel als dat uit balans is. Voorbeelden hiervan zijn burnout en migraine. Ook is neurofeedback effectief voor het integreren van onverwerkte emoties en gevoelens.
Door de training verminderen of verdwijnen klachten en ga je je helder en ontspannen voelen. Door het trainen bereik je in in veel gevallen een blijvend effect.

Mentale problemen zoals sterke onzekerheid en faalangst,  sterk wisselende gemoedstoestanden, chronische angst, hyperventilatie, fobieën en dwangneurosen, boulimia en anorexia vormen een categorie waarbij na een serie basistrainingen via specifieke protocollen adequaat getraind kan worden. Neiging tot depressiviteit en depressie laat zich vaak in een specifieke dysbalans in het EEG zien. Dit biedt de mogelijkheid om ook heel specifiek op deze onbalans te trainen.
Verder blijkt dat neurofeedback een sterk regulerend effect heeft op het autonome zenuwstelsel,  Dit biedt de mogelijkheid om overgevoeligheids-klachten en allergieën, problemen met de spijsvertering, overgangsklachten, hoge bloeddruk en (andere) hormonale problemen te behandelen met neurofeedback training.

In het engelstalige YouTube filmpje dat te vinden is op: http://www.youtube.com/watch?v=t6XeCwFQrCA wordt de werking van neurofeedback aan de hand van beelden uitgelegd.