Kanker / 3E-methode van Lothar Hirneise

ammoniet2

Als je te horen hebt gekregen dat je kanker hebt, is dat vaak het begin van een stressvolle periode. Je bent bang en voelt je machteloos.
Misschien gaan er duizend vragen door je hoofd: Waarom ik? Wat doet het met mij? Kan ik ervan genezen?
Er zijn minstens evenveel antwoorden, sommige zinnig, andere niet. Wat nu van belang is, is rustig blijven.
Dan kun je de juiste besluiten nemen.

Hoe meer informatie je hebt, hoe beter je kunt kiezen welke weg je onder leiding van je arts of therapeut wilt gaan, alternatief of aanvullend aan de reguliere therapieën.
De mensen die beter zijn geworden hebben vaak het heft in eigen hand genomen en zijn uit de slachtoffer- en patiëntenrol overgestapt naar die van regisseur van hun eigen leven. Zij hebben een 2e of 3e opinie gevraagd en hebben zich uitvoerig laten informeren bij onafhankelijke hulpverleners. Zij toonden zelfverantwoordelijkheid, werden actief en lieten hun genezing niet aan de artsen of anderen over. Zij lazen zoveel mogelijk over hun ziekte, over de oorzaken en achtergronden en ook over de verschillende methoden en therapieën en hun eventuele bijwerkingen. Mede doordat zij hun artsen en therapeuten bestookten met hun vragen, werden zij experts op het gebied van hun ziekte, kanker.

Zij ontdekten dat kanker niet alleen uit een tumor bestaat en dat deze ziekte haar oorsprong in meerdere gebieden kan hebben, naast het lichaam ook in de geest en de ziel.
Dit betekent dat de ziekte kanker ook vanuit die vlakken opgelost kan worden. Zo vonden zij genezing door de behandeling van alle drie: hun lichaam, hun geest en hun ziel.
Zij waren het die hoofdzakelijk zelf bijdroegen aan hun eigen genezing. Daarbij werd soms gekozen voor een combinatie van een alternatieve aanpak naast de reguliere therapieën. Zoals wij allen kunnen weten hebben deze behandelingsmethoden heel schadelijke en vaak blijvende bijwerkingen.

Wat veel mensen niet weten is dat er meer dan 100 zeer succesvolle kankertherapieën onder de alternatieve behandelingsmethoden te vinden zijn. Van de meeste van deze methoden uit Amerika, Mexico, Rusland, Azië en ook andere Europese landen zijn de artsen niet eens op de hoogte en anders worden zij vaak als onzin afgedaan of ontkend.
Hoe kun je kiezen als je hooguit 2 of 3 therapieën aangeboden worden? En daarvan wordt je dan ook nog heel weinig verteld, meestal door een niet onafhankelijke persoon.
Uit angst accepteren de meeste patiënten dat ze binnen enkele dagen geopereerd worden of met chemotherapie of bestralingen behandeld worden.
We weten best dat angst geen goede raadgever is en direct na de diagnose kun je geen rationele besluiten nemen. Ook de familie en andere betrokkenen zijn er vaak niet toe in staat, iedereen is te veel in de war en overdonderd.
In de meeste gevallen heb je nog genoeg tijd om je goed te laten informeren, want tumorgroei gaat in de regel langzaam. Het komt dus niet op een paar weken aan – dit in tegenstelling tot wat er meestal verteld wordt en zo kun je je oriënteren en besluiten tot een voor jou gepaste benadering en behandeling.
Een doodsoordeel hoeft de diagnose kanker nog lang niet te zijn, maar het is wel hoognodig een wending in je leven te bewerkstelligen.
Ook als de ziekte al vergevorderd is, is het daarvoor niet te laat.

Wat is kanker nu eigenlijk?
Kun je deze mogelijk dodelijke aandoening wel te boven komen door het aangedane deel in je lichaam er uit te snijden, kapot te stralen of chemisch te vernietigen?

Vanuit mijn visie betekend kanker hebben dat het gehele organisme is aangedaan. Dat is waarom je meestal niet kan volstaan met het behandelen van alleen een klein deel, de tumor. Kanker is net als elke andere ziekte een verstoring van een evenwicht, maar dan wel een waarbij de gevolgen verstrekkend kunnen zijn.
Daarom moet dat evenwicht zo snel mogelijk hersteld worden. Het vinden van de diepere oorzaak is daarbij van levensbelang. Welke oorzaak de verstoring heeft is niet altijd dezelfde. Je kunt de oorzaak vinden in bijv. invloeden van buitenaf bijv. het milieu; soms kan een deel van de oorzaak gezocht worden in gedrag zoals roken of in andere slechte gewoontes en meestal spelen psychische factoren een grote rol of gaat het om een combinatie van factoren.

Wat in elk geval noodzakelijk is, is je de vraag te stellen:Ben ik bereid het roer drastisch om te gooien?
Je bent immers aangeland in een doodlopende steeg en de enige manier om daar weer uit
te komen is een draai van 180º te maken.
Als niets verandert, verandert er niets!

Het 3E programma ( volgens Lothar Hirneise )

De 3 E’s staan voor:

Ernährung (voeding),
Entgiftung (ontgifting),
Energie.

De eerste E: De voeding.
Om het organisme een kans te geven zich te herstellen en daarmee tijd te creëren voor het aanpakken van onderliggende factoren is een goed voedingsadvies van groot belang. De voeding wordt zodanig ingericht dat het lichaam zo optimaal mogelijk gevoed wordt. Dit houdt niet alleen in dat het rijk is aan voldoende essentiële stoffen, maar dat daarin ook zo min mogelijk onnutte en zelfs schadelijke bestanddelen voorkomen. Op zijn minst dus biologische voeding!

De tweede E: Het ontgiften.
Net zo belangrijk is het om het organisme te ontdoen van de gifstoffen die het in de loop van het leven heeft opgedaan. Deze stoffen kunnen bestrijdingsmiddelen uit de landbouw zijn of vervuiling vanuit het milieu etc, maar ook gifstoffen die we zelf hebben veroorzaakt door het hebben van slechte gewoontes of het eten van voedingsmiddelen, die we niet goed konden verteren, zoals bijv transvetten. Deze vervuiling is een zware belasting voor het lichaam, vooral voor die organen die voor de ontgifting verantwoordelijk zijn, met name de lever. Ik adviseer daarom grondig reinigen! Dat kan op diverse manieren zoals met speciale diëten, basische baden, darmreiniging, vastenkuren, massages etc. Welke methode gekozen wordt is individueel afhankelijk en het kan nodig zijn om er één of meer na of naast elkaar toe te passen.

De derde E: Energie (dat is een ruim begrip).

 

Hierbij gaat het om datgene dat vaak niet duidelijk te meten of aan te tonen is (hoe is je zelfbeeld of je zelfwaardering, welke trauma’s zijn niet uitgewerkt?) maar dat wel een grote invloed op ons welbevinden heeft.

De psyche.
De laatste E is zeker niet de minst belangrijke! De psychische component achter het ziek zijn kan je, wel of niet bewust, sterk belasten. Misschien is een droom niet uitgeleefd, een conflict niet opgelost of ben je voor je gevoel niet naar waarde ingeschat.
Dit kan grote invloed hebben op bijv de manier waarop je in je leven staat of op je levenswens.

Door je lichaam te ontgiften en goed te voeden geef je jezelf de kans en meer tijd om bij de oorzakelijke psychische thematiek te komen en die zoveel mogelijk te transformeren.

Ik bied, onafhankelijk, uitgebreide adviezen en hulp. Mijn werk bestaat daaruit dat ik je adviseer  en coach zodat jij jouw weg kunt vinden om weer gezond te worden.